Gzip GIẢI PHÁP
QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC

DẠY LÁI XE QUẬN 7 - LÂM VĂN BỀN


Gzip đề xuất Chức Năng phần mềm dành cho DẠY LÁI XE QUẬN 7 - LÂM VĂN BỀN
Gzip phù hợp với mô hình Quản lý đào tạo cho lĩnh vực đào tạo Lái Xe, Trung tâm dạy nghề

Quản lý học viên

 • Quản lý thông tin HỒ SƠ Học viên
 • Quản lý học viên tiềm năng, tư vấn ghi log lại lịch sử tư vấn
 • Thông tin học tập cũng như lịch sử học tập của Học viên.
 • Dễ dàng lưu trữ và đăng ký khóa học lên hạng cho học viên

Khóa học, lớp học

 • Quản lý và thiết lập Lớp học
 • Quản lý ghi chú đánh giá học tập.
 • Thống kê khóa học, lớp học
 • Thống kê thông tin liên quan đến Khóa học như Thời lượng học tập, giảng dạy
 • Lớp học được thiết kế linh hoạt như việc chọn/thay đổi Giáo viên, Phòng học. Các hàm tự động ràng buộc Logic Thời khóa biểu một cách chính xác.
 • Sắp xếp thời gian học cho học viên Lớp học Lý thuyết, Thực hành
 • Thời khóa biểu cho các Khóa  đang diễn ra và các Khóa chuẩn bị khai giảng
 • Phân bổ sắp xếp thời gian học đủ các bộ môn theo quy định của Sở GTVT
 • Lớp học được thiết kế linh hoạt như việc chọn/thay đổi Giáo viên, Phòng học. Các hàm tự động ràng buộc Logic Thời khóa biểu một cách chính xác.

APP (ỨNG DỤNG) KẾT NỐI HỌC VIÊN & GIÁO VIÊN

 • Học viên luôn được cập nhật nhận lịch học & bài học
 • Giáo viên điểm danh ghi nhận kết quả hằng ngày
 • Thông báo nhắc nhở GV & học viên lịch học
 • Trên các thiết bị di động (Android, IOS)

Đồng bộ dữ liệu phần mềm Sở GTVT TP. Hồ Chí Minh

 • Xử lý Xuất file XML Báo cáo 1
 • Xử lý Xuất file XML Báo cáo 2
 • Cập nhật đồng bộ dữ liệu học viên
 • Dữ liệu khóa học, kết quả thi tốt nghiệp, Sát Hạch

Xuất Báo cáo theo mẫu ( Sở GTVT TP. Hồ Chí Minh)

 • Xuất báo cáo theo chuẩn do sở GTVT quy định
 • Tùy chình các mẫu báo cáo theo yêu cầu của khách hàng

Báo cáo thống kê

 • Báo cáo doanh số khóa học
 • Báo cáo tình trạng, kết quả thi Sát Hạch, kết quả thi tốt nghiệp
 • Báo cáo lớp học
 • Báo cáo doanh thu học phí
 • Báo cáo chi phí lương
 • Xuất File Excel thống kê Học viên, Lớp học, Giáo viên, Tình hình Đăng ký, Đóng tiền

Bảo mật Dữ Liệu

 • Dữ liệu được phân quyền truy cập theo cấp độ cho từng user (người dùng)
 • Cơ sở dữ liệu riêng biệt, khách hàng toàn quyền quản lý trên nền tảng Online hoặc cài đặt trên server của khách hàng
 • Hệ thống không sử dụng bất kì kết nối của bên thứ 3 nào
 • Gzip không truy cập và không cung cấp dữ liệu cho bất kì bên thứ 3 nào
Image by Google :