Giới Thiệu chức năng Sổ liên lạc Online phần mềm Gzip dành cho  DẠY LÁI XE QUẬN 7 - LÂM VĂN BỀN

 • Phụ huynh thông báo đã đến trường để đón học viên .
 • Phụ huynh thông báo đến trễ
 • Phụ huynh thông báo xin nghỉ học cho học viên.
 • Đọc tên học viên có phụ huynh đến đón.
 • Gửi thông báo SMS
 • Gửi thông báo về App SchoolBag
 • Nội dung thông báo đa dạng.
 • Đính kèm hình ảnh, file, có thể soạn thảo bằng html
 • Thông báo lịch học khi có cập nhật
 • Thông báo bảng điểm
 • Thông báo điểm danh
 • Thông báo hóa đơn học phí
 • Khởi tạo chatbox
 • Trao đổi thông tin với đại diện tư vấn

tẢI NỐI ỨNG DỤNG


Hình ảnh DẠY LÁI XE QUẬN 7 - LÂM VĂN BỀN